Evakoinnin taustaa

Evakot ja kaatuneet

Evakot (Pit.hist.III:1, s. 433 ja 436-437)

Talvisodan päätyttyä Virroille tuli 1 200 – 1 500 henkilöä siirtokarjalaisia.

Vuoden 1941 lopulla heitä oli enää n. 1 000.

Vuoden 1942 lopulla täällä oli vain 300 henkilöä.

Vuonna 1943 heitä oli 150, mutta tänne sijoitettiin 150 inkeriläistä ja vienankarjalaista.

Vuonna 1944 alkoi toinen karjalaisten muutto, joka toi lisää siirtolaisia niin, että vuonna 1945 heitä oli kaikkiaan 1 555 henkilöä.

Määrä väheni kuitenkin melko nopeasti, vuonna 1952 oli enää 857 evakkoa, jotka olivat muuttaneet kirjansa Virroille.

Kaatuneet (Pro Patria –taulun selitekansio)

Tänne aikanaan tulleista, sotaan lähtemään joutuneista evakoista, kaatui 30 miestä. Näistä menehtyneistä on haudattu Virroille 11 ja luovutettuun Karjalaan 19. Suojärvelle on haudattu seitsemän, Valkjärvelle kuusi ja loput kuusi muualle Karjalaan.

Virroilla kahdeksan on haudattu keskustan sankarihautaan, kaksi yksityishautaan ja yksi Killinkosken yksityishautaan.

20.3.2017

Pentti Jouttijärvi